Projekt Food Incubators Transforming Regions bol starostlivo prirpavený tak, aby generoval vplyv na miestne komunity, širšiu verejnosť, odborné a vysoké školstvo ako aj všeobecný ekonomický rozvoj regiónov.

Manažment a zamestnanci miestnych orgánov, miestne spoločenstvá, OVP a univerzity, obchodné komory a podnikateľské centrá využijú:

  • Lepšie pochopenie potenciálu potravinových inkubátorov a ich úlohy ako motora rozvoja regionálneho podnikania v rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví
  • Prístup k jedinečným a osvedčeným nástrojom a operačným stratégiám umožní ďalší rozvoj potravinárskych podnikov a maximalizovať ich prínos k rozvoju regiónov a komunít.
  • Založenie vzorového regionálneho partnerstva pre potreby potravinárskeho priemyslu, ktoré môže byť užitočné aj v iných odvetviach komunitného rozvoja
  • Zlepšiť vzájomné vzťahy medzi potravinárskymi podnikmi a ďalšími podpornými agentúrami a záujmovými skupinami v celej Európe.
  • Priamy profesijný rozvoj, organizačné učenie a zvýšenie profesionálnej povesti.

02-shutterstock_245557990