First we eat,
then we do everything else.

M.F.K Fisher

Potravinové inkubátory menia regióny (FITR) je on-line kurz, ktorý je vhodný absolvovať pri plánovaní nového podnikania. Cieľom kurzu je vytvoriť efektívny a replikovateľný model, ktorý naučí ako vybudovať štruktúru inkubátora a úspešne rozvíjať svoje podnikanie. Cieľom kurzu je pomôcť samosprávnym orgánom a začínajúcim podnikateľom vytvárať a podporiť malé potravináske podniky. Podniky, ktoré môžu pomôcť rozvíjať región a tak sa stať atraktívnejšími pre turistov. V potravinárskom priemysle existuje veľký potenciál pre rast podnikateľskej komunity. FITR sa snaží využiť tento potenciál tým, že ponúka vzdelávanie a študijné materiály pre úspešné založenie potravinových inkubátorov.

Kurz bol vytvorený odborníkmi, ktorých vášňou je podnikanie a potravinársky priemysel. Veríme preto, že kurz bude pre Vás zaujímavý a povzbudí Vás, aby ste sa pokúsili vytvoriť vlastný potravinový inkubátor.