Udalosti Food Incubátors Transforming Regions Aliancie

Naše štyri Regionálne partnerstvá pripravujú štúdiu a osvedčené postupy v zakladaní a realizácii potravinových inkubátorov. Vytvorené akčné plány definujú postupy pre ďalší rozvoj regionálnych potravinových inkubátorov.

Armagh, Banbridge & Craigavon Region (UK):

Záujmové skupiny zahŕňajú: Banbridge District Enterprises, Armagh Banbridge Craigavon Council, Loughrey College, Southern Regional College, Queens University Belfast, Armagh Business Centre, Craigavon Industrial Development Organisation, Canice Consulting Ltd.Záujmové skupiny zahŕňajú: Roscommon Leader Partnership a Momentum úspešne vytvorili írske FITR partnerstvo v regióne Roscommon/Leitrim a v spolupráci s kľúčovými záujmovými skupinami identifikujú existujúce a novo vznikajúce iniciatívy v potravinárskom sektore v regióne s ohľadom na ich dosah, potreby a príležitosti. Ako možno vidieť z realizovanej analýzy, existuje nedostatok takýchto zariadení v západnom Írsku. Ďalší výskum poukázal na skutočnosť, že využívať ich môžu producenti potravín a poskytovatelia stravovacích služieb až z okruhu 100 km.

Západné Írsko:

IMG_0045-ireland

Záujmové skupiny zahŕňajú: Roscommon Leader Partnership a Momentum úspešne vytvorili írske FITR partnerstvo v regióne Roscommon/Leitrim a v spolupráci s kľúčovými záujmovými skupinami identifikujú existujúce a novo vznikajúce iniciatívy v potravinárskom sektore v regióne s ohľadom na ich dosah, potreby a príležitosti. Ako možno vidieť z realizovanej analýzy, existuje nedostatok takýchto zariadení v západnom Írsku. Ďalší výskum poukázal na skutočnosť, že využívať ich môžu producenti potravín a poskytovatelia stravovacích služieb až z okruhu 100 km.

Nitra Region (Slovenská republika)

Záujmové skupiny zahŕňajú: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, New Edu, n.o., Incoma Slovakia, s.r.o., Poctiví farmári s.r.o., Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), CEDA, o.z., Agropenzión Adam

Friesland región (Holandsko)

Záujmové skupiny zahŕňajú: