Cieľová skupina kurzu

Kurz je určený pre vysoké školy, poskytovateľov odborného vzdelávania, agentúry na podpory podnikania a ďalšíh, ktorí majú veľký záujem o vzdelávanie a podporu podnikateľov v potravinárskom priemysle.

Pre učiteľov kurz poukazuje na dôležitosť rozvoja inovácií a podnikateľských zručností jednotlivcov, hľadanie nových spôsobov integrácie vysokokvalitného podnikateľského vzdelávania do tvorivých služieb a štruktúr prostredníctvom školenia podnikateľov, ktorí sa usilujú o úspech v potravinárskom priemysle.

Pre tých, ktorí majú záujem o podnikanie v potravinárskom priemysle pomôže tento kurz lepšie porozumieť tomuto odvetviu, naučí ich ako rozvíjať svoje podnikateľské zručnosti a ako zamestnávatelia ocenia inovatívnych jednotlivcov. Cieľom kurzu je posilniť postavenie jednotlivcov, aby sa stali podnikateľmi a hodnotnými zamestnancami.

Materiály je možné využiť rôznym spôsobom. Kurz môže byť použitý ako kompletný učebný plán, alebo jeho súčasti môžu byť integrované do iných kurzov. Všetky materiály sú poskytované ako open source a každá časť tohto kurzu ponúka množstvo ďalších online materiálov, ako sú prípadové štúdie a aktivity týkajúce sa témy.

Keďže niektorí študenti sa môžu chcieť venovať obsahu kurzu (alebo len jeho časti) individuálne, všetky moduly a ďalšie vzdelávacie zdroje sú poskytované online.

Učitelia a tútori môžu samozrejme využiť tento kurz na svoj profesionálny rozvoj. Informácie o tom ako tieto materiály použiť, sú uvedené na začiatku každej príručky školiteľov pre každý modul.

Súčasti offline kurzu

Osnova vzdelávacieho kurzu “Potravinové inkubátory menia regióny” je rozdelená na 6 rôznych modulov, z ktorých sa každý zameriava na jednotlivé aspekty potravinárskeho priemyslu a podnikania:

Modul 1: Možnosti vytvorenia potravinového inkubátora vo vašom regióne

Modul 2: Rôzne modely potravinových inkubátorov

Modul 3: Podnikateľská stratégia potravinového inkubátora

Modul 4: Stimulácia dopytu

Modul 5: Prístup k finančným zdrojom

Modul 6: Spolupráca a budovanie komunity

Každý modul má tri rôzne typy vzdelávacích materiálov:

  1. Prezentácia v programe PowerPoint/PDF – tieto materiály budú použité spolu s Príručkou pre učiteľov. Ide o návrh kurzu, ktorý zahŕňa viaceré materiály a aktivity. Ak je to prvýkrát, čo sa zúčastňujete kurzu, je to dobrý východiskový bod.
  2. Príručka pre učiteľov – tieto materiály sú pridanou hodnotou každej študentskej prezentácie.
  3. Pracovný zošit pre študentov – každý modul má zošit, ktorý dopĺňa jednotlivé PowerPoint prezentácie a ďalšie zdroje

Kurz (PowerPointové prezentácie, Pracovné zošity a Príručku pre učiteľa) si môžete stiahnuť ako zip súbor.

Napriek tomu, že offline kurz Potravinové inkubátory menia regióny predstavuje kompletný učebný plán, každý modul môže byť použitý ako samostatne. Preto každý modul začína všeobecným úvodom k téme, ktorý možno vynechať, ak používate viac ako jeden modul alebo celý kurz.

Materiály nie je nutné študovať v konkrétnom poradí. Ak sa chcete sústrediť len na niektorú tému, môžete prejsť priamo k nej – aj keď sa odporúča preštudovať celý kurz.

Stiahnit si offline kurz

Kliknite na link a stiahnite si offline kurz