Projekt je riešený siedmimi partnerskými inštitúciami z Veľkej Británie, Írska, Slovenska a Holandska. Partnerstvo tvoria súkromné, verejné a neziskové organizácie, ktoré podnikateľom v potravinárskom sektore prinášajú jedinečné  možnosti vzdelávania.

Projektovým lídrom je Banbridge District Enterprises (BDE), spoločnosť, ktorá sa zameriava na “podporu rozvoja podnikania prostredníctvom partnerského prístupu medzi verejným, súkromným a neziskovým sektorom”. BDE je úspešným riešiteľom viacerých medzinárodných projektov a jeho zamestnanci sú skúsení poskytovateľa odborného vzdelávania, koučovania a mentoringu. Sú to skúsení manažéri a prenajímatelia nehnuteľných priestorov,  takže infraštruktúra pre potravinárstvo a stravovanie je ich kľúčovou prioritou na organizačnej aj regionálnej úrovni.

Momentum Marketing Services je výskumná a vzdelávacia organizácia rozvíjajúca progresívne vzdelávacie programy pre podnikateľské a vzdelávacie inštitúcie so špecializáciou na potravinárstvo. Ich prínos  k rozvoju inovatívnych obchodných modelov pre potravinové inkubátory je v Írsku neprekonateľný.

Roscommon Integrated Development Company (RIDC) sa zameriava na podporu podnikania a rozvoja spoločnosti, zlepšenia života na vidieku a obnovu miest. RIDC má skúsenosti s riadením verejných finančných zdrojov, vrátane fondov programu EÚ LEADER. Disponuje silným mandátom a dosahom na potravinársky sektor na regionálnej úrovni ako  aj rozsiahlymi kontaktmi na miestne komunity v rámci celej Európy.

Canice Consulting (CC) je severoírska spoločnosť so zameraním na  poradenstvo, najmä so skúsenosťami v oblasti ekonomického poradenstva a rozvoja, špecializáciou na rôzne formy vzdelávania, vrátane on-line vzdelávanie. V projekte využijú predovšetkým svoje pedagogické a technické znalosti pri transformácii obsahu vzdelávacích kurzov do multimediálnej formy, ľahko dostupných on-line a prostredníctvom mobilných zariadení.

Business Development Friesland (BDF) sídli v jednej z popredných agropotravinárskych regiónov Holandska. Zúčastnil sa riešenia mnohých projektov určených na podporu a výcvik potravinárskych podnikov v EÚ . Okrem toho majú zriadený a prevádzkujú podnikateľský inkubátor, ktorého cieľom je odborné vzdelávanie začínajúcich podnikateľov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je rešpektovaná univerzita s dlhoročnou tradíciou v oblasti poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania a výskumu. Je poprednou vedecko-výskumnou inštitúciou s dlhoročnými úspechmi pri riešení programov EÚ.

New Edu je nezisková organizácia poskytujúca  vzdelávanie predovšetkým v sektore poľnohospodárstva. Je členom viacerých národných a medzinárodných sietí, prostredníctvom ktorých sa aktívne zapája do tvorby politík v sektore poľnohospodárstva.