Malé potravinárske prevádzky môžu zmeniť miestne regióny.

Náš projekt Food Incubators Transforming Regions sa snaží využiť tento potenciál tým, že vytvorí pre miestne komunity “Ako návod”, pre úspešné vytvorenie potravinového inkubátora. Tieto potravinové inkubátory sprístupnia zvyšujúcemu sa počtu novo vznikajúcich potravinárskych podnikov, miesto na výrobu, vzdelávanie a rast.

Projekt

Náš FITR- Food Incubators Transforming Regions projekt vidí obrovský potenciál v potravinárskom priemysle a podpore revitalizácií komunít a rozvoja malého podnikania…

Naše výsledky

Projekt Food Incubators Transforming Regions bol starostlivo pripravený tak, aby generoval vplyv na miestne komunity, širšiu verejnosť, odborné a vysoké školstvo ako aj všeobecný ekonomický rozvoj regiónov…